50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


01/31/2023
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Burada bir bot kiralanabiliyor mu?Can one a boat here?  
2.Telaffuzunuz çok iyi.Your pronunciation is good.  
3.biraz sabıra patience  
4.Tramvay ile de gidebilirsiniz.You can also take the .  
5.Ocak, Şubat, Mart,January, February, ,  
6.Sana büyük bir bavul lazım!You need a big !  
7.dersi olmakto be school  
8.Şato nerede?Where the castle?  
9.Oradaki (şuradaki) bahçe hoşuma gidiyor.I like garden.  
10.Hemen geliyorum!I''m just !  
11.Bir şehir haritasına ihtiyacım var.I need a city .  
12.Pasaportu unutma! forget your passport!  
13.Araba kiralamak istiyorum.I like to rent a car.  
14.Doktor hemen geliyor.The doctor is on his .  
15.Su sıcak mı?Is the water ?