50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


07/03/2022
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Bizim burası hoşunuza gidiyor mu?How do you like it ?  
2.Paketi açın. this package.  
3.Gitarım burada. is my guitar.  
4.banyo yapmak / yıkanmakto have a  
5.O birçok dil konuşuyor.He several languages.  
6.pazarda/çarşıda/piyasada the market  
7.gece/geceleri/geceleyinat  
8.Trenin rötarı var mı?Is the train ?  
9.Soğuk. is cold.  
10.Hesabımdan para çekmek istiyorum.I want to withdraw money from my .  
11.ateşi olmak / ısısı/sıcaklığı olmak have a temperature  
12.top oynamakto ball  
13.misafiri / ziyaretçisi olmakto have guests /  
14.Yukarıya teleferik ile mi çıkıyorsunuz?Do you take the ski lift to the ?  
15.her an gelebilirhe''ll be here any