50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


08/07/2022
80
0
0:00 sec
Yes
Test 80      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.otobüsle gitmekto go by  
2.Bir kadeh kırmızı şarap isterim.I''d like a glass red wine.  
3.Sigara içiyor musunuz?Do smoke?  
4.Kadın portakal suyu ve greyfurt suyu seviyor.The woman likes and grapefruit juice.  
5.Bunu korkunç buluyorum.I find terrible.  
6.Öğle yemeği istiyoruz.We would like to have .  
7.Ben banyoyu temizliyorum.I am cleaning bathroom.  
8.Bardaklar nerede?Where the glasses?  
9.Bir ordövr istiyorum.I like a starter.  
10.Aslanlar nerede?Where are the ?  
11.seyahat/yolculuk etmekto go on a / to take a trip  
12.başından/başlangıcından sonuna kadar/dek/değinfrom to finish  
13.57 [elli yedi]57 [ ]  
14.Mutfağın yeni mi?Do you have a new ?  
15.Ekim, Kasım ve Aralık.October, November and .