50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


02/04/2023
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.eve gitmekto go  
2.Ne kadar da büyük!/uzun!How tall he !  
3.birinci first  
4.İyi, odayı tutuyorum.Fine, take the room.  
5.Bavullarımızı hazırlaman lazım!You have to pack suitcase!  
6.Bugün güzel bir film oynuyor.A film is playing today.  
7.Hangi tarihte doğdunuz?When you born?  
8.beşinci sayfadayız / sayfa beşteyizwe are page 5  
9.arkaya/arkaya doğru  
10.Bir çekici servisine ihtiyacım var.I need a service.  
11.Sen de biber sever misin? you also like to eat peppers?  
12.Havalimanına kadarki ücret ne kadar? does it cost to go to the airport?  
13.herhangi biri / herhangi bir kimse / herhangi bir kişisomebody /  
14.gazete okumakto the paper  
15.Beşinci gün Cumadır.The fifth is Friday.