50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


12/09/2022
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.ilacını almakto take medicine  
2.Sen İspanyolca öğreniyorsun.You learn .  
3.Havlun var mı?Do you have a ?  
4.Bugün vaktimiz var. have time today.  
5.Buraya sık sık gelir misiniz?Do come here often?  
6.çok iyisiniz/naziksiniz/kibarsınızthat very kind of you  
7.Hayır, kesinlikle hayır.No, not.  
8.Duş arızalı.The shower isn’t .  
9.gitmek/çıkmak üzereydimI just about to leave  
10.Burası boş mu?Is seat taken?  
11.Kaç kez/defa/kere?How ?  
12.ben sıradayım / sıra benim/bendeit's my  
13.Soyunma kabini nerede? is the changing room?  
14.Temmuz, Ağustos, Eylül,July, August, ,  
15.odaya giriyor/girerhe enters the