50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


09/28/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Beklemeniz/Beklemen gerek. will have to wait.  
2.bir kez/kere daha / yenidenonce  
3.Bu ülkede çok işsiz var.There too many unemployed people in this country.  
4.Beni bu adrese götürünüz.Drive to this address.  
5.Zannedersem burası benim yerim.I think this my seat.  
6.Başkentler büyük ve gürültülüdür.Capital cities are big and .  
7.Lütfen kartta/haritada gösterir misiniz?Please show to me on the map.  
8.yola çıkmak/koyulmakto set for  
9.dağlardain the  
10.postaya vermek mail  
11.doktoru aldırtmak/getirtmekto send for doctor  
12.yedi beş kazanmakto win by goals to five  
13.Paketin ağırlığı ne kadar? heavy is the package?  
14.Beşinci ay Mayıstır.The month is May.  
15.annethe