50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


02/02/2023
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Belgeleriniz lütfen.Your , please.  
2.Film ilginçti. film was interesting.  
3.Madrid’e bir bilet istiyorum.I’d like a ticket Madrid.  
4.Yarın Pazartesi.Tomorrow Monday.  
5.Lütfen ... kişilik bir masa.A table ..., please.  
6.polis/polisi çağırmakto call for police  
7.kiralık oda/odalarrooms to / rooms for rent (am.)  
8.başlangıçta/başta/başlarkenat the  
9.8 [sekiz]8 [ ]  
10.dün akşamlast  
11.yorgun olmakto tired  
12.Beni rahat bırak!Leave alone!  
13.Dağlara gidelim mi?Shall we go to the ?  
14.Mısır yemeyi severim.I like to (sweet) corn.  
15.yedi, sekiz, dokuz , eight, nine