50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


02/06/2023
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Bizim burası hoşunuza gidiyor mu?¿Le nuestro país / nuestra ciudad?  
2.Paketi açın. este paquete.  
3.Gitarım burada.Aquí está guitarra.  
4.banyo yapmak / yıkanmakTomar baño  
5.O birçok dil konuşuyor.Él habla varios .  
6.pazarda/çarşıda/piyasada el mercado  
7.gece/geceleri/geceleyinDe noche / Por noche  
8.Trenin rötarı var mı?¿Lleva tren retraso?  
9.Soğuk.Hace .  
10.Hesabımdan para çekmek istiyorum. sacar dinero de mi cuenta.  
11.ateşi olmak / ısısı/sıcaklığı olmakTener  
12.top oynamak a la pelota  
13.misafiri / ziyaretçisi olmak invitados / visita  
14.Yukarıya teleferik ile mi çıkıyorsunuz?¿Sube (usted) el telesilla?  
15.her an gelebilir(Él) aquí de un momento a otro