50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


08/07/2022
80
0
0:00 sec
Yes
Test 80      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.otobüsle gitmekViajar en  
2.Bir kadeh kırmızı şarap isterim. gustaría una copa de vino tinto.  
3.Sigara içiyor musunuz?¿ (usted)?  
4.Kadın portakal suyu ve greyfurt suyu seviyor.A la mujer le gusta el zumo de y el zumo de pomelo.  
5.Bunu korkunç buluyorum.(Eso) me terrible.  
6.Öğle yemeği istiyoruz.Nosotros / nosotras comer / almorzar.  
7.Ben banyoyu temizliyorum. limpio el baño.  
8.Bardaklar nerede?¿Dónde están los ?  
9.Bir ordövr istiyorum. un entrante.  
10.Aslanlar nerede?¿Dónde están leones?  
11.seyahat/yolculuk etmek un viaje  
12.başından/başlangıcından sonuna kadar/dek/değinDesde el comienzo hasta fin  
13.57 [elli yedi]57 [ y siete]  
14.Mutfağın yeni mi?¿Tienes una cocina ?  
15.Ekim, Kasım ve Aralık.octubre, noviembre y .