50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


05/23/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Beklemeniz/Beklemen gerek.Tiene esperar.  
2.bir kez/kere daha / yenidenDe  
3.Bu ülkede çok işsiz var.Hay demasiados desempleados en este .  
4.Beni bu adrese götürünüz.Lléveme a dirección.  
5.Zannedersem burası benim yerim.Creo que éste es asiento.  
6.Başkentler büyük ve gürültülüdür.Las capitales son y ruidosas.  
7.Lütfen kartta/haritada gösterir misiniz?Señálemelo / Muéstremelo en el mapa, por .  
8.yola çıkmak/koyulmakPonerse en para  
9.dağlardaEn montaña  
10.postaya vermekLlevar correo  
11.doktoru aldırtmak/getirtmekIr en del doctor / Ir a buscar al doctor  
12.yedi beş kazanmakGanar a cinco  
13.Paketin ağırlığı ne kadar?¿Cuánto el paquete?  
14.Beşinci ay Mayıstır.El quinto mes es .  
15.annela