50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


05/27/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Ellerimi yıkamak istiyorum. lavarme las manos.  
2.elli yaşındaA la de cincuenta años  
3.Ne şans!/talih!/kısmet!¡Qué !  
4.Ben İngilizce öğreniyorum.Yo inglés.  
5.Fotoğraf makinem var.(Yo) una cámara fotográfica.  
6.Ben çay içiyorum.Yo té.  
7.Bir çay istiyorum.Querría un .  
8.Benim bir kivim ve bir kavunum var.Yo tengo un kiwi y un .  
9.Turizm bürosu nerede?¿Dónde está la Oficina Turismo?  
10.Bir kasap arıyoruz.Estamos una carnicería.  
11.birini ziyaret etmekHacer visita a alguien  
12.Şu sıralar bu kitabı okuyorum.En este momento leyendo este libro.  
13.Limana gidiniz. al puerto.  
14.62 [altmış iki]62 [ y dos]  
15.Sekizinci ay Ağustostur.El mes es agosto.