50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


12/08/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Belgeleriniz lütfen. documentación, por favor.  
2.Film ilginçti.La película interesante.  
3.Madrid’e bir bilet istiyorum.Querría billete a Madrid.  
4.Yarın Pazartesi.Mañana es .  
5.Lütfen ... kişilik bir masa.Una mesa para ... , por favor.  
6.polis/polisi çağırmak a la policía  
7.kiralık oda/odalarSe habitaciones  
8.başlangıçta/başta/başlarken principio  
9.8 [sekiz]8 [ ]  
10.dün akşam por la tarde  
11.yorgun olmak cansado / fatigado  
12.Beni rahat bırak!¡Déjame !  
13.Dağlara gidelim mi?¿Quieres vayamos a la montaña?  
14.Mısır yemeyi severim.Me gusta el .  
15.yedi, sekiz, dokuzsiete, ocho,