50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


06/23/2021
4
0
0:00 sec
Yes
Test 4      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.mektubu postaneye götürmekviedä kirje  
2.O (erkek) botla gidiyor. menee veneellä.  
3.suyun üstünde / su yüzeyindeylhäällä päällä  
4.Burada kayak kiralanabiliyor mu? täältä lainata sukset?  
5.bir saat sonratunnin  
6.Ne biçim bir sıcak!Mikä !  
7.kırmızıda durmakolla  
8.38 [otuz sekiz]38 [ ]  
9.Size bir iğne yapacağım.Annan teille .  
10.Bozuk param yok. ei ole pikkurahaa.  
11.şarap bardağı  
12.Nereden telefon edebilirim? voin soittaa puhelun?  
13.Lütfen beni saat ...’de uyandırır mısınız?Herättäisittekö kello ...ltä.  
14.âdet olduğu üzere / her zamanki gibikuten tavallista /  
15.Bir hesap açtırmak istiyorum.Haluan tilin.