50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


10/28/2020
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Burada bir bot kiralanabiliyor mu?Est-ce peut louer un bateau ici?  
2.Telaffuzunuz çok iyi. prononciation est très bonne.  
3.biraz sabırun peu de  
4.Tramvay ile de gidebilirsiniz.Vous pouvez aussi prendre le .  
5.Ocak, Şubat, Mart,Janvier, février, ,  
6.Sana büyük bir bavul lazım!Tu as d’une grande valise!  
7.dersi olmak cours  
8.Şato nerede? est le château?  
9.Oradaki (şuradaki) bahçe hoşuma gidiyor. jardin me plaît.  
10.Hemen geliyorum!J’arrive de suite!  
11.Bir şehir haritasına ihtiyacım var.J’ai besoin d’un de la ville.  
12.Pasaportu unutma!N’oublie pas passeport!  
13.Araba kiralamak istiyorum.Je voudrais une voiture.  
14.Doktor hemen geliyor.Le docteur arriver.  
15.Su sıcak mı?Est-ce que l’eau est ?