50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


01/31/2023
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.eve gitmekrentrer soi  
2.Ne kadar da büyük!/uzun!Qu’il est grand! / Comme il est !  
3.birincile premier / la  
4.İyi, odayı tutuyorum.Bon, prends la chambre.  
5.Bavullarımızı hazırlaman lazım!Tu dois faire notre !  
6.Bugün güzel bir film oynuyor.Aujourd’hui y a un bon film.  
7.Hangi tarihte doğdunuz? est votre date de naissance?  
8.beşinci sayfadayız / sayfa beşteyizNous en sommes à la 5.  
9.arkaya/arkaya doğruen / vers l’arrière  
10.Bir çekici servisine ihtiyacım var.J’ai besoin d’un de dépannage.  
11.Sen de biber sever misin?Aimes-tu aussi poivron?  
12.Havalimanına kadarki ücret ne kadar?Combien est-ce que ça coûte l’aéroport?  
13.herhangi biri / herhangi bir kimse / herhangi bir kişin’importe qui /  
14.gazete okumak le journal  
15.Beşinci gün Cumadır.Le cinquième jour est le .