50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


02/06/2023
38
0
0:00 sec
Yes
Test 38      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Bir gün bana gel!Passe voir! / Viens me rendre visite!  
2.Nerede doktor var? un médecin?  
3.yatakta yatmak au lit  
4.Sana tarak, diş fırrçası ve diş macunu lazım.Tu as besoin d’un peigne, d’une brosse à et du dentifrice.  
5.Hangi numarayı aradınız?Quel numéro avez-vous ?  
6.burada/orada hiç kimse yok n’y a personne.  
7.Bunu makarnalı mı istersiniz?Voulez-vous des en accompagnement?  
8.Kediniz var mı?Avez-vous chat?  
9.Hangi kitabı kullanıyorsunuz?Quel matériel ?  
10.Kocam doktor.Mon mari est .  
11.Bir sonraki telefon kulübesi nerede?Où est cabine téléphonique la plus proche?  
12.Futbol oynuyoruz.Nous au football.  
13.bugün mutlakaaujourd’hui  
14.Portakal turuncudur. est orange.  
15.Dün – bugün – yarınHier – aujourd’hui –