50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


10/02/2022
37
0
0:00 sec
Yes
Test 37      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Paskalya Yortusu’na / Paskalya nedeniyle / Paskalya Yortusu’nda  
2.ben de / ben de değilim sem  
3.Lütfen tekrarlar mısınız?/yineler misiniz?Kérem ismételje !  
4.neşesi/keyfi/hevesi olmamak / canı istememeknincs  
5.merdivendea  
6.Bir kazağım var.Van pulóverem.  
7.ışığı açmakvillanyt  
8.Bunu pilavlı mı istersiniz?Rizzsel ?  
9.Değil mi?Nem ?  
10.canım yanıyor / içim sızlıyorfáj  
11.ondört gündetizennégy nap  
12.af/özür dilemek kér  
13.Devamlı sırt ağrım var.Mindig fáj a .  
14.Lütfen yavaş konuşur musunuz? lassan beszéljen!  
15.öğleden sonra saat beştedélután