50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


05/27/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Beklemeniz/Beklemen gerek.Várnia .  
2.bir kez/kere daha / yenidenmég egyszer /  
3.Bu ülkede çok işsiz var.Ebben az országban túl sok van.  
4.Beni bu adrese götürünüz.Kérem, el erre a címre!  
5.Zannedersem burası benim yerim.Azt hiszem, ez én helyem.  
6.Başkentler büyük ve gürültülüdür.A fővárosok nagyok és .  
7.Lütfen kartta/haritada gösterir misiniz?Kérem mutassa meg a !  
8.yola çıkmak/koyulmak  
9.dağlardaa  
10.postaya vermekpostára  
11.doktoru aldırtmak/getirtmekdoktort / hivat  
12.yedi beş kazanmak7 : 5-re  
13.Paketin ağırlığı ne kadar?Milyen nehéz a ?  
14.Beşinci ay Mayıstır.Az ötödik hónap a .  
15.anneaz