50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


01/27/2023
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Biz buradayız.Noi siamo .  
2.yukardan/yukarıdan  
3.Bir yıldır işsizim. disoccupato da un anno ormai.  
4.Berlin’de yüksek öğrenim görüyor / Berlin’de araştırma yapıyorstudia all'università di  
5.O (erkek için) İngilizce konuşuyor.Lui parla .  
6.Televizyonda ne var?Cosa c’è in ?  
7.Gergedanlar nerede? sono i rinoceronti?  
8.Tiyatro için daha bilet var mı?Ci sono ancora biglietti il teatro?  
9.Asya’dan mı geliyorsunuz? dall’Asia?  
10.kârlı satmak con profitto  
11.sabah erkenden / sabahları erkenden prima mattina / all'alba  
12.birçok/pek çok/çoğu kimsemoltissima  
13.Sinemada bu akşam ne var?Cosa c’è al cinema?  
14.olabilir/mümkünpuò darsi / essere  
15.Tren kaçta Amsterdam’a varıyor?A che ora arriva il treno a ?