50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


02/05/2023
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.eve gitmekandare a  
2.Ne kadar da büyük!/uzun!Che che è!  
3.birinciil / la prima  
4.İyi, odayı tutuyorum.Bene, la camera.  
5.Bavullarımızı hazırlaman lazım!Devi preparare le nostre !  
6.Bugün güzel bir film oynuyor.Oggi danno un bel .  
7.Hangi tarihte doğdunuz?Quando nato?  
8.beşinci sayfadayız / sayfa beşteyiz a pagina 5  
9.arkaya/arkaya doğru  
10.Bir çekici servisine ihtiyacım var.Ho bisogno di autosoccorso.  
11.Sen de biber sever misin?Piacciono anche a i peperoni?  
12.Havalimanına kadarki ücret ne kadar?Quanto costa fino ?  
13.herhangi biri / herhangi bir kimse / herhangi bir kişiqualcuno / persona qualunque  
14.gazete okumakleggere giornale  
15.Beşinci gün Cumadır. quinto giorno è il venerdì.