50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


10/07/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Beklemeniz/Beklemen gerek.Deve .  
2.bir kez/kere daha / yeniden volta  
3.Bu ülkede çok işsiz var. questo paese ci sono troppi disoccupati.  
4.Beni bu adrese götürünüz.Mi porti a questo .  
5.Zannedersem burası benim yerim.Credo che questo il mio posto.  
6.Başkentler büyük ve gürültülüdür.Le capitali sono grandi e .  
7.Lütfen kartta/haritada gösterir misiniz?Per favore, lo indichi sulla carta.  
8.yola çıkmak/koyulmak / mettersi in cammino per  
9.dağlarda montagna  
10.postaya vermekportare posta  
11.doktoru aldırtmak/getirtmekchiamare / far il dottore  
12.yedi beş kazanmak sette a cinque  
13.Paketin ağırlığı ne kadar?Quanto questo pacco?  
14.Beşinci ay Mayıstır.Il mese è maggio.  
15.annela