50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


10/01/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Biz buradayız.私達はここにい す。 
2.yukardan/yukarıdan から 
3.Bir yıldır işsizim.もう一年も失 中です。 
4.Berlin’de yüksek öğrenim görüyor / Berlin’de araştırma yapıyor ベルリンの大学で学んでいる 
5.O (erkek için) İngilizce konuşuyor. は英語を話します。 
6.Televizyonda ne var?テレビでは何をやっていま か? 
7.Gergedanlar nerede?サイは こですか? 
8.Tiyatro için daha bilet var mı?劇場のチケットはま ありますか? 
9.Asya’dan mı geliyorsunuz? アからこられたのですか? 
10.kârlı satmak い利益で売却する 
11.sabah erkenden / sabahları erkenden 朝に 
12.birçok/pek çok/çoğu kimseとても大勢の  
13.Sinemada bu akşam ne var?今夜は映画館 何をやっていますか? 
14.olabilir/mümkün はありえる 
15.Tren kaçta Amsterdam’a varıyor?列車は何時にアムステル ムに着きますか?