50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


09/27/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Beklemeniz/Beklemen gerek.あなたは待たないと けません。 
2.bir kez/kere daha / yeniden 一度 /新しく 
3.Bu ülkede çok işsiz var.この国は失業者が多す ます。 
4.Beni bu adrese götürünüz.この住 までお願いします。 
5.Zannedersem burası benim yerim.それ 私の席だと思いますが。 
6.Başkentler büyük ve gürültülüdür.首都は きくてうるさいです。 
7.Lütfen kartta/haritada gösterir misiniz?地図の上で見せ ください。 
8.yola çıkmak/koyulmak...は 発する 
9.dağlarda山脈  
10.postaya vermek郵便 出す 
11.doktoru aldırtmak/getirtmek医者を呼びにいかせ  
12.yedi beş kazanmak 5で勝つ 
13.Paketin ağırlığı ne kadar? の重さは? 
14.Beşinci ay Mayıstır.五番目の は五月です。 
15.anne母 / お さん