50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


12/06/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Ellerimi yıkamak istiyorum.私は手 洗いたいです。 
2.elli yaşında 歳で 
3.Ne şans!/talih!/kısmet!なんと う幸運。 
4.Ben İngilizce öğreniyorum.私は英語を習い す。 
5.Fotoğraf makinem var.カメラを持 ています。 
6.Ben çay içiyorum.私は紅茶を飲 ます。 
7.Bir çay istiyorum. をください。 
8.Benim bir kivim ve bir kavunum var.キウイと ロンがあります。 
9.Turizm bürosu nerede?観光局はどこ すか? 
10.Bir kasap arıyoruz.肉屋を探 ています。 
11.birini ziyaret etmek...を訪 する 
12.Şu sıralar bu kitabı okuyorum.今、この本を んでいます。 
13.Limana gidiniz.港へ行って らんなさい。 
14.62 [altmış iki]62 [ 十二] 
15.Sekizinci ay Ağustostur.八番目の月 八月です。