50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


10/04/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Biz buradayız.Wij hier.  
2.yukardan/yukarıdanvan  
3.Bir yıldır işsizim. ben al een jaar werkloos.  
4.Berlin’de yüksek öğrenim görüyor / Berlin’de araştırma yapıyorhij studeert in  
5.O (erkek için) İngilizce konuşuyor.Hij Engels.  
6.Televizyonda ne var?Wat er op televisie?  
7.Gergedanlar nerede?Waar zijn neushoorns?  
8.Tiyatro için daha bilet var mı?Zijn er nog kaartjes het theater?  
9.Asya’dan mı geliyorsunuz? u uit Azië?  
10.kârlı satmakmet winst  
11.sabah erkenden / sabahları erkendenop de vroege ochtend / op de morgen  
12.birçok/pek çok/çoğu kimse veel mensen  
13.Sinemada bu akşam ne var? draait er vanavond in de bioscoop?  
14.olabilir/mümkün kan zijn  
15.Tren kaçta Amsterdam’a varıyor?Wanneer komt de trein in aan?