50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


02/06/2023
37
0
0:00 sec
Yes
Test 37      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Paskalya Yortusu’na / Paskalya nedeniyle / Paskalya Yortusu’ndamet  
2.ben de / ben de değilim ook niet  
3.Lütfen tekrarlar mısınız?/yineler misiniz?Kunt u dat herhalen. / u dat herhalen.  
4.neşesi/keyfi/hevesi olmamak / canı istememekgeen hebben  
5.merdivendeop de  
6.Bir kazağım var.Ik een trui.  
7.ışığı açmakhet licht  
8.Bunu pilavlı mı istersiniz?Wilt u met rijst?  
9.Değil mi? ?  
10.canım yanıyor / içim sızlıyorhet doet pijn  
11.ondört gündeover twee  
12.af/özür dilemekom vergeving vragen / verontschuldigen  
13.Devamlı sırt ağrım var.Ik heb altijd .  
14.Lütfen yavaş konuşur musunuz? u alstublieft langzaam.  
15.öğleden sonra saat beşteom uur 's middags