50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


10/02/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Beklemeniz/Beklemen gerek.U moet wachten. / U zult moeten wachten.  
2.bir kez/kere daha / yenidennogmaals / nog keer  
3.Bu ülkede çok işsiz var. zijn te vele werklozen in dit land.  
4.Beni bu adrese götürünüz.Kunt u me naar dit brengen?  
5.Zannedersem burası benim yerim.Ik denk dat dat plaats is.  
6.Başkentler büyük ve gürültülüdür.De hoofdsteden zijn groot en .  
7.Lütfen kartta/haritada gösterir misiniz?Kunt u mij dat de kaart aanwijzen?  
8.yola çıkmak/koyulmakop weg  
9.dağlardain gebergte  
10.postaya vermekposten / op post doen  
11.doktoru aldırtmak/getirtmekde halen  
12.yedi beş kazanmak 7-5 winnen  
13.Paketin ağırlığı ne kadar?Hoe zwaar is pakket?  
14.Beşinci ay Mayıstır.De vijfde maand is .  
15.annede