50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


05/24/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Belgeleriniz lütfen. papieren, alstublieft.  
2.Film ilginçti.De film interessant.  
3.Madrid’e bir bilet istiyorum.Ik wil graag een naar Madrid.  
4.Yarın Pazartesi.Morgen is maandag.  
5.Lütfen ... kişilik bir masa.Een tafel voor ... personen .  
6.polis/polisi çağırmakde politie  
7.kiralık oda/odalarKamer te  
8.başlangıçta/başta/başlarkenin het begin / het begin  
9.8 [sekiz]8 [ ]  
10.dün akşam  
11.yorgun olmak zijn  
12.Beni rahat bırak!Laat me met !  
13.Dağlara gidelim mi?Zullen we naar de gaan?  
14.Mısır yemeyi severim.Ik graag maïs.  
15.yedi, sekiz, dokuz , acht, negen