50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


12/08/2022
37
0
0:00 sec
Yes
Test 37      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Paskalya Yortusu’na / Paskalya nedeniyle / Paskalya Yortusu’nda påske  
2.ben de / ben de değilimikkje eg  
3.Lütfen tekrarlar mısınız?/yineler misiniz?Sei det ein gong , er du snill.  
4.neşesi/keyfi/hevesi olmamak / canı istememekå ikkje lyst  
5.merdivende  
6.Bir kazağım var.Eg har genser.  
7.ışığı açmakå skru på  
8.Bunu pilavlı mı istersiniz? du ha ris til?  
9.Değil mi? sant?  
10.canım yanıyor / içim sızlıyoreg er for det / det gjer meg vondt  
11.ondört gündeom dagar  
12.af/özür dilemek be om tilgjeving  
13.Devamlı sırt ağrım var. har alltid vondt i ryggen.  
14.Lütfen yavaş konuşur musunuz?Kan du snakke sakte?  
15.öğleden sonra saat beşteklokka om ettermiddagen