50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


02/06/2023
37
0
0:00 sec
Yes
Test 37      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Paskalya Yortusu’na / Paskalya nedeniyle / Paskalya Yortusu’nda påske  
2.ben de / ben de değilimikke jeg  
3.Lütfen tekrarlar mısınız?/yineler misiniz?Vær så snill å det.  
4.neşesi/keyfi/hevesi olmamak / canı istememekå ikke lyst  
5.merdivende  
6.Bir kazağım var.Jeg har genser.  
7.ışığı açmakå slå på  
8.Bunu pilavlı mı istersiniz? du ha ris til?  
9.Değil mi? sant?  
10.canım yanıyor / içim sızlıyordet gjør  
11.ondört gündeom dager  
12.af/özür dilemek be om tilgivelse  
13.Devamlı sırt ağrım var. har alltid vondt i ryggen.  
14.Lütfen yavaş konuşur musunuz?Kan du være så snill å langsomt?  
15.öğleden sonra saat beşteKlokken på ettermiddagen