50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


12/01/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Belgeleriniz lütfen. jeg få se papirene dine?  
2.Film ilginçti.Filmen var .  
3.Madrid’e bir bilet istiyorum.En billett Madrid.  
4.Yarın Pazartesi.I morgen er det .  
5.Lütfen ... kişilik bir masa.Jeg vil gjerne ha bord til ... personer.  
6.polis/polisi çağırmakå politiet  
7.kiralık oda/odalarrom til  
8.başlangıçta/başta/başlarkeni  
9.8 [sekiz]8 [ ]  
10.dün akşami kveld  
11.yorgun olmakå være trett /  
12.Beni rahat bırak! meg være i fred!  
13.Dağlara gidelim mi?Skal vi dra til ?  
14.Mısır yemeyi severim.Jeg liker .  
15.yedi, sekiz, dokuzsju, åtte,