50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


07/01/2022
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Bizim burası hoşunuza gidiyor mu?(Você) gosta de estar?  
2.Paketi açın. este pacote.  
3.Gitarım burada.Aqui está a guitarra.  
4.banyo yapmak / yıkanmaktomar banho  
5.O birçok dil konuşuyor. fala várias línguas.  
6.pazarda/çarşıda/piyasadano mercado / feira  
7.gece/geceleri/geceleyinde noite / durante a  
8.Trenin rötarı var mı?O comboio atrasado?  
9.Soğuk. frio.  
10.Hesabımdan para çekmek istiyorum.Eu levantar dinheiro da minha conta.  
11.ateşi olmak / ısısı/sıcaklığı olmakTer febre / temperatura .  
12.top oynamakjogar  
13.misafiri / ziyaretçisi olmakter convidados /  
14.Yukarıya teleferik ile mi çıkıyorsunuz?Você vai subir com o ?  
15.her an gelebilira qualquer momento ele estará / estar aqui