50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


11/27/2022
37
0
0:00 sec
Yes
Test 37      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Paskalya Yortusu’na / Paskalya nedeniyle / Paskalya Yortusu’ndana  
2.ben de / ben de değilimnem eu / eu não  
3.Lütfen tekrarlar mısınız?/yineler misiniz?Por , repita.  
4.neşesi/keyfi/hevesi olmamak / canı istememek ter vontade  
5.merdivendeao cimo da escada / na  
6.Bir kazağım var.Eu tenho um .  
7.ışığı açmakAcender a .  
8.Bunu pilavlı mı istersiniz? desejar com arroz?  
9.Değil mi? é verdade?  
10.canım yanıyor / içim sızlıyordói-me / (Bras.:) dói  
11.ondört gündedaqui a duas semanas / (Bras.:) em dias  
12.af/özür dilemekpedir perdão /  
13.Devamlı sırt ağrım var.Eu tenho sempre nas costas.  
14.Lütfen yavaş konuşur musunuz?Por favor, devagar.  
15.öğleden sonra saat beşteàs da tarde