50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


01/27/2023
4
0
0:00 sec
Yes
Test 4      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.mektubu postaneye götürmeklevar carta ao correio  
2.O (erkek) botla gidiyor.Ele vai de .  
3.suyun üstünde / su yüzeyindeà de água / (Bras.:) em cima da água  
4.Burada kayak kiralanabiliyor mu?Podem-se esquis aqui?  
5.bir saat sonra de uma hora / uma hora depois  
6.Ne biçim bir sıcak! calor!  
7.kırmızıda durmakparar sinal vermelho  
8.38 [otuz sekiz]38 [trinta e ]  
9.Size bir iğne yapacağım.Eu vou uma injeção.  
10.Bozuk param yok. não tenho dinheiro trocado.  
11.şarap bardağıum de vinho  
12.Nereden telefon edebilirim? é que posso telefonar?  
13.Lütfen beni saat ...’de uyandırır mısınız?Por favor às ...  
14.âdet olduğu üzere / her zamanki gibicomo sempre / como de  
15.Bir hesap açtırmak istiyorum.Eu queria abrir uma .