50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


08/11/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Beklemeniz/Beklemen gerek.Tem que .  
2.bir kez/kere daha / yenidennovamente / de  
3.Bu ülkede çok işsiz var. país há demasiados desempregados.  
4.Beni bu adrese götürünüz.Leve-me a esta / endereço.  
5.Zannedersem burası benim yerim.Eu que este é o meu lugar.  
6.Başkentler büyük ve gürültülüdür.As capitais grandes e barulhentas.  
7.Lütfen kartta/haritada gösterir misiniz? favor, mostre-me isso no mapa (onde é que fica).  
8.yola çıkmak/koyulmak a caminho  
9.dağlarda montanhas  
10.postaya vermeklevar correio  
11.doktoru aldırtmak/getirtmekmandar / (Bras.:) buscar o médico  
12.yedi beş kazanmakganhar a cinco  
13.Paketin ağırlığı ne kadar?Quanto é que a encomenda?  
14.Beşinci ay Mayıstır.O mês é maio.  
15.annea