50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


10/06/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Beklemeniz/Beklemen gerek. să asteptati.  
2.bir kez/kere daha / yenidenîncă o  
3.Bu ülkede çok işsiz var. ţara asta sunt prea mulţi şomeri.  
4.Beni bu adrese götürünüz.Duceţi-mă la această .  
5.Zannedersem burası benim yerim.Cred că acesta este meu.  
6.Başkentler büyük ve gürültülüdür.Capitalele mari şi zgomotoase.  
7.Lütfen kartta/haritada gösterir misiniz?Vă rog să-mi arătati aceasta hartă.  
8.yola çıkmak/koyulmaka porni / a se asterne la drum / a  
9.dağlardala  
10.postaya vermeka pune la postă / a expedia postă  
11.doktoru aldırtmak/getirtmeka cere să se un medic  
12.yedi beş kazanmaka câstiga cu sapte la  
13.Paketin ağırlığı ne kadar? de greu este coletul?  
14.Beşinci ay Mayıstır.A cincea este mai.  
15.anne