50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


08/09/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Belgeleriniz lütfen.Actele dumneavoastră, vă .  
2.Film ilginçti. a fost interesant.  
3.Madrid’e bir bilet istiyorum.Aş dori un spre Madrid.  
4.Yarın Pazartesi. este luni.  
5.Lütfen ... kişilik bir masa.Vă rog, o pentru ... persoane.  
6.polis/polisi çağırmaka politia  
7.kiralık oda/odalar de închiriat.  
8.başlangıçta/başta/başlarken început.  
9.8 [sekiz]8 [ ]  
10.dün akşam seară  
11.yorgun olmaka fi  
12.Beni rahat bırak! în pace!  
13.Dağlara gidelim mi? la munte?  
14.Mısır yemeyi severim.Eu cu plăcere porumb.  
15.yedi, sekiz, dokuz , opt, nouă