50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


12/09/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Beklemeniz/Beklemen gerek.Вам подождать.  
2.bir kez/kere daha / yenidenСнова/еще  
3.Bu ülkede çok işsiz var.В этой стране слишком много .  
4.Beni bu adrese götürünüz.Отвезите меня по адресу.  
5.Zannedersem burası benim yerim.По-моему, это место.  
6.Başkentler büyük ve gürültülüdür.Столицы большие и .  
7.Lütfen kartta/haritada gösterir misiniz?Покажите мне, , это на карте.  
8.yola çıkmak/koyulmakОтправляться в  
9.dağlardaВ  
10.postaya vermekОтносить почту  
11.doktoru aldırtmak/getirtmekПослать за  
12.yedi beş kazanmakВыиграть семь:  
13.Paketin ağırlığı ne kadar?Сколько посылка?  
14.Beşinci ay Mayıstır.Пятый месяц - .  
15.anne