50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


07/03/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Belgeleriniz lütfen. документы, пожалуйста.  
2.Film ilginçti.Фильм был .  
3.Madrid’e bir bilet istiyorum.Я хотел бы / хотела бы один билет Мадрида.  
4.Yarın Pazartesi. понедельник.  
5.Lütfen ... kişilik bir masa.Попроси стол на ... лиц / лица. ...человека /  
6.polis/polisi çağırmakВызывать  
7.kiralık oda/odalar комнаты  
8.başlangıçta/başta/başlarken  
9.8 [sekiz]8 [ ]  
10.dün akşamВчера  
11.yorgun olmakБыть , устать  
12.Beni rahat bırak!Оставь меня покое!  
13.Dağlara gidelim mi? поедем в горы?  
14.Mısır yemeyi severim.Я люблю .  
15.yedi, sekiz, dokuzсемь, восемь,