50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


12/08/2022
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.eve gitmek  
2.Ne kadar da büyük!/uzun!Så stor han !  
3.birinci / det första  
4.İyi, odayı tutuyorum.Bra, jag rummet.  
5.Bavullarımızı hazırlaman lazım!Du måste packa vår !  
6.Bugün güzel bir film oynuyor.I kväll går det en film.  
7.Hangi tarihte doğdunuz? är ni född?  
8.beşinci sayfadayız / sayfa beşteyizvi är sidan fem  
9.arkaya/arkaya doğru  
10.Bir çekici servisine ihtiyacım var.Jag behöver en .  
11.Sen de biber sever misin?Äter också gärna paprika?  
12.Havalimanına kadarki ücret ne kadar? kostar det till flygplatsen?  
13.herhangi biri / herhangi bir kimse / herhangi bir kişivem helst  
14.gazete okumak tidningen  
15.Beşinci gün Cumadır.Den femte dagen är .