50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


02/06/2023
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Belgeleriniz lütfen.Era papper, .  
2.Film ilginçti.Filmen var .  
3.Madrid’e bir bilet istiyorum.Jag skulle vilja ha en biljett Madrid.  
4.Yarın Pazartesi. är det måndag.  
5.Lütfen ... kişilik bir masa. bord för ... personer, tack.  
6.polis/polisi çağırmaktillkalla polisen / på polisen  
7.kiralık oda/odalarhyra ut  
8.başlangıçta/başta/başlarkeni  
9.8 [sekiz]8 [ ]  
10.dün akşamigår  
11.yorgun olmakvara  
12.Beni rahat bırak! mig vara (i fred)!  
13.Dağlara gidelim mi?Ska vi till bergen?  
14.Mısır yemeyi severim. äter gärna majs.  
15.yedi, sekiz, dokuzsju, åtta,