50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


08/17/2022
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.elbette / kuşkusuz/şüphesiz varje tvivel / otvivelaktigt  
2.13 [on üç]13 [ ]  
3.Rehberli gezi ne zaman bitiyor?När guidningen?  
4.31 [otuz bir]31 [ ]  
5.Tuvalet/Helâ nerede?Var är ?  
6.Bir eczane arıyoruz.Vi letar efter apotek.  
7.öne/öne doğru  
8.Çift kişilik odaya ihtiyacım var.Jag ett dubbelrum.  
9.temizlemekrengöra / göra  
10.Film çok yeni.Filmen är helt .  
11.galiba bugün gelmeyecekförmodligen kommer han inte  
12.12 [on iki]12 [ ]  
13.Lastikler siyahtır.Däcken svarta.  
14.Aşağıda kiler var.Under finns .  
15.Bunu çirkin buluyorum.Jag tycker det är .