50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


10/04/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Biz buradayız. 们在这里。 
2.yukardan/yukarıdan  
3.Bir yıldır işsizim.我失 已经一年了。 
4.Berlin’de yüksek öğrenim görüyor / Berlin’de araştırma yapıyor 在 柏 林 上 大 学 
5.O (erkek için) İngilizce konuşuyor.他讲英 。 
6.Televizyonda ne var? 视上演什么? 
7.Gergedanlar nerede?犀牛都 哪里? 
8.Tiyatro için daha bilet var mı?剧院还有门 吗? 
9.Asya’dan mı geliyorsunuz? 自亚洲吗? 
10.kârlı satmak卖 出 利 
11.sabah erkenden / sabahları erkenden  
12.birçok/pek çok/çoğu kimse许 多  
13.Sinemada bu akşam ne var?今晚电影院上演什 ? 
14.olabilir/mümkün这 是 可 能 的 
15.Tren kaçta Amsterdam’a varıyor?火车什么时 到达阿姆斯特丹?