50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


12/09/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Ne zaman sınırda olacağız?我们什么 候能到边境? 
2.5 [beş]5 [
3.Ne kadar süredir/Ne zamandır hastasınız?您 已 经 病 多 久 了 ? 
4.Saat üçü çeyrek geçiyor.现 在 是 三 一 刻 。 
5.Gösteri ne zaman başlıyor?什么时候 演? 
6.Lütfen bana küçük banknotlar veriniz.请您给 一些零钱。 
7.kahve içmeyi tercih ediyorum/ederim我 更 喜 喝 咖 啡 
8.Pil nerede?电池在哪 ? 
9.Bir gazete satın almak istiyorum. 买份报纸。 
10.Yazı masası ve rafa ihtiyacım var.我需要一个写字台和一 书架。 
11.Alman tarihi 历 史 
12.Orada bir restoran var.那边有一家饭 。 
13.kendini iyi hissetmek感 觉 好 
14.seyrek/ender değil并 不 见 
15.Penguenler nerede? 鹅都在哪里?