50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


06/29/2022
38
0
0:00 sec
Yes
Test 38      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Bir gün bana gel! 来 看 我 ! 
2.Nerede doktor var?医生 哪里? 
3.yatakta yatmak躺 在 床  
4.Sana tarak, diş fırrçası ve diş macunu lazım.你需要 个梳子,一把牙刷和牙膏。 
5.Hangi numarayı aradınız?您拨的哪个电话号 ? 
6.burada/orada hiç kimse yok这 儿 没 一 人 
7.Bunu makarnalı mı istersiniz?您的菜要配面 吗? 
8.Kediniz var mı?您有 吗? 
9.Hangi kitabı kullanıyorsunuz? 哪本教材? 
10.Kocam doktor. 先生是医生。 
11.Bir sonraki telefon kulübesi nerede? 的电话亭在哪里? 
12.Futbol oynuyoruz. 们踢足球。 
13.bugün mutlaka 就 
14.Portakal turuncudur.橙子是橙 的。 
15.Dün – bugün – yarın昨天 今天 – 明天