50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


09/28/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Beklemeniz/Beklemen gerek. 必 须 等 待 。 
2.bir kez/kere daha / yeniden 新 
3.Bu ülkede çok işsiz var.这个 家有太多失业者。 
4.Beni bu adrese götürünüz.请您把我送到这 地址。 
5.Zannedersem burası benim yerim.我想这个位置 我的。 
6.Başkentler büyük ve gürültülüdür.首都都是 大又吵的。 
7.Lütfen kartta/haritada gösterir misiniz?请 在 地 图 上 指 我 看 。 
8.yola çıkmak/koyulmak 路 
9.dağlarda在 山  
10.postaya vermek 到 邮 局 / 带 到 邮 局 
11.doktoru aldırtmak/getirtmek 人 去 叫 大 夫 / 医 生 
12.yedi beş kazanmak以 七 比 五 取  
13.Paketin ağırlığı ne kadar?这个邮 多重? 
14.Beşinci ay Mayıstır. 个月份是五月 
15.anne 亲