50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


09/27/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Ellerimi yıkamak istiyorum.我 想 上 洗 手 。 
2.elli yaşında以 五 十 的 年 龄 
3.Ne şans!/talih!/kısmet!运 气 太 好 ! 
4.Ben İngilizce öğreniyorum.我学习英 。 
5.Fotoğraf makinem var.我有 台照相机。 
6.Ben çay içiyorum. 茶。 
7.Bir çay istiyorum. 一杯茶。 
8.Benim bir kivim ve bir kavunum var.我有一个猕猴 和一个甜瓜 。 
9.Turizm bürosu nerede?旅游管理 在哪里? 
10.Bir kasap arıyoruz.我们找一家 店。 
11.birini ziyaret etmek 人 作 一 次 拜 访 
12.Şu sıralar bu kitabı okuyorum.我正在看这 书。 
13.Limana gidiniz.您去 口吧。 
14.62 [altmış iki]62 [ 十二] 
15.Sekizinci ay Ağustostur.第八 月份是八月