50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


02/06/2023
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Belgeleriniz lütfen.请出 您的证件! 
2.Film ilginçti.电影 有趣 / 有意思。 
3.Madrid’e bir bilet istiyorum. 要一张到马德里的票。 
4.Yarın Pazartesi.明天是星期 。 
5.Lütfen ... kişilik bir masa.请 要 张 ... 个 人 的 子 。 
6.polis/polisi çağırmak 警 察 
7.kiralık oda/odalar有 房 屋 出  
8.başlangıçta/başta/başlarken在 开  
9.8 [sekiz]8 [
10.dün akşam昨 天 晚  
11.yorgun olmak 倦 
12.Beni rahat bırak!别 吵 我 / 静 和 好 吧 ! 
13.Dağlara gidelim mi?我们要去山里
14.Mısır yemeyi severim.我喜欢 玉米。 
15.yedi, sekiz, dokuz , 八, 九