50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


10/06/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.bütün şehir/kent  
2.Oradaki (şuradaki) park hoşuma gidiyor. 喜欢那个公园。 
3.insan çalışmak zorundadır / insanın çalışması gerekir 必 须 工 作 
4.Pul nereden satın alınabiliyor?在哪里可 买到邮票? 
5.Bir kitap satın almak istiyorum.我想买一本 。 
6.bugün öğleden sonra 天 下 午 
7.neden diye kendi kendime soruyorum我 扪 自 问 为 什 么 
8.çeyrek yıl / yılın dörtte biri / dörtte bir yıl 个 季 度 
9.Bir alışveriş merkezine gidelim mi?我们 百货商店吗? 
10.Size göstereyim.我跳给 看。 
11.bana sıcak/çok sıcak geliyor 得 好 热 
12.Daha ucuz bir şey istiyorum.我 想 便 宜 些 的 。 
13.Oradaki köyü görüyor musun?你看 那里的村庄了吗? 
14.Doğru! / Bu uygun! Oldu!对 ! / 错 ! 
15.Bir kaza oldu.发生了一起 通事故。