50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


12/02/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.我们什么时候能到边境? ще стигнем границата?  
2.5 [五]5 [ ]  
3.您 已 经 生 病 多 久 了 ?От колко сте болен?  
4.现 在 是 三 点 一 刻 。Три и е.  
5.什么时候开演?Кога представлението?  
6.请您给我一些零钱。Моля, ми дребни банкноти.  
7.我 更 喜 欢 喝 咖 啡предпочетам пия кафе  
8.电池在哪里? има батерия?  
9.我想买份报纸。Искам да купя вестник.  
10.我需要一个写字台和一个书架。Трябват бюро и етажерка.  
11.德 国 历 史 история  
12.那边有一家饭店。Там има .  
13.感 觉 良 好чувствам добре  
14.并 不 少 见не  
15.企鹅都在哪里?Къде са ?